Algemeen

Welkom op shop.ianbauters.be. Beeyond is de overkoepelende naam dat Beeyond Digitising online aanbiedt op shop.ianbauters.be.

De volgende Algemene Voorwaarden, samen met elk document waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt, inclusief en zonder beperking het Privacybeleid (samen, “Gebruiksvoorwaarden”), regelen uw toegang tot en het gebruik van Beeyond inclusief enige inhoud, functionaliteit en diensten aangeboden op of door deze website (de “Website”).

Lees alstublieft de Gebruiksvoorwaarden alvorens u deze Website begint te gebruiken. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN OF GEBRUIKEN (INCLUSIEF HET DOORSTUREN VAN GEGEVENS NAAR DEZE WEBSITE), GAAT U AKKOORD DAT U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT EN AKKOORD GAAT DAT U GEBONDEN BENT DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DAT U VOLDOET AAN ALLE TOEPASBARE EUROPESCHE EN BELGISCHE REGELS EN WETGEVINGEN. U gaat er mee akkoord dat de Gebruiksvoorwaarden, samen met uw gebruik van de Website, dezelfde legale kracht en effect hebben als een geschreven contract met uw geschreven handtekening en voldoende zijn voor elke wet die een geschreven handtekening vereist. U gaat er verder mee akkoord dat u de geldigheid, uitvoerbaarheid of toelaatbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden niet betwist op grond van het feit dat deze elektronisch is verzonden of geautoriseerd. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze site niet openen of anderszins gebruiken. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, zullen we deze hier plaatsen. Mogelijk wilt u deze sectie van tijd tot tijd controleren, omdat uw gebruik van de site na eventuele wijzigingen aangeeft dat u ermee instemt gebonden te zijn aan die wijziging.

Privacybeleid

Beeyond heeft een apart privacybeleid waarin wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en wat we ermee doen. U kunt dat bekijken door hier te klikken.

Geschiktheid

Beeyond biedt zijn diensten alleen aan aan volwassenen die ze kunnen kopen met een bankkaart of een andere toegestane betaalmethode. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de services van Beeyond alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

Weigering

Beeyond behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service aan personen te weigeren, accounts te beëindigen, de uitvoering van services op enig materiaal te weigeren of bestellingen te annuleren.

Risico op verlies

Beeyond biedt de service voor het overbrengen en converteren van verschillende media in verschillende vormen. Beeyond biedt geen diensten met betrekking tot verzending van die media naar of vanuit haar kantoor. Om deze reden worden alle diensten die bij Beeyond zijn gekochtm uitgevoerd op basis van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies voor uw media alleen wordt overgedragen aan Beeyond wanneer het bij ons aankomt, en het risico van verlies gaat terug naar u wanneer wij uw media aan de koerier leveren (DPD, bpost, etc.). DOOR MEDIA EEN BEEYOND TE VERZENDEN, ERKENT U DAT BEEYOND NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR LATE, VERLOREN, BESCHADIGDE OF VERKEERD GEADRESSEERDE POST.

Verzoeken voor openbaar gebruik

Af en toe worden materialen ingediend bij Beeyond die geweldig promotiemateriaal zijn, zoals een geweldige foto of clip van een bruiloft. Voordat we materialen die u ons openbaar indient, gebruiken, vragen we u het recht om deze van u te gebruiken. U hebt het recht om ons gebruik van die materialen te weigeren.

Herroepingsrecht

Beeyond accepteert retourzendingen binnen 14 dagen na voltooiing van een bestelling. Een bestelling is voltooid (en de 14 dagen beginnen) vanaf de datum waarop Beeyond een product aan de transporteur overhandigt voor verzending naar u. Hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, nemen we soms naar eigen goeddunken een retourzending na de 14 dagen aan. Als u denkt dat u recht hebt op een retour, hoewel de 14 dagen zijn verstreken, neem dan contact met ons op om uw zorgen kenbaar te maken. Als het materiaal niet overdraagbaar is vanwege leeftijd, breekbaarheid, formaat, schade of enige andere voorwaarde waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, wordt u de restprijs terugbetaald en worden uw originele materialen indien mogelijk geretourneerd. In dat geval dekt Beeyond echter niet de kosten van verzending. Eens de dienst door ons overgedragen wordt aan de koerier, is er geen herroepingsrecht meer mogelijk op de diensten. Enkel nog op de dragers met de digitale bestanden.

Beperkte aansprakelijkheid

Door media in te dienen bij Beeyond, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van Beeyond op elk van de volgende manieren beperkt is: 

  • De website en alle informatie, inhoud, materialen en services die zijn opgenomen op of beschikbaar zijn gesteld via de website, worden geleverd door Beeyond op een “als is” en “indien beschikbaar”  -basis, tenzij anders schriftelijk vermeld.
  • Beeyond geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de werking van de website of de informatie, inhoud, materialen of diensten die erop zijn opgenomen of die via deze aan u beschikbaar zijn gesteld, tenzij anders schriftelijk vermeld.
  • Beeyond wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief implicatie garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
  • Hoewel wij streven naar perfectie, staat of garandeerd Beeyond neit dat de geleverde diensten foutloos zijn of dat alle defecten zullen worden gecorrigeerd.
  • Beeyond geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het volgsysteem. Beeyond biedt haar klanten voor het gemak informatie over het volgen van orders, maar garandeert niet de nauwkeurigheid van informatie over het volgen van orders. U erkent dat u niet vertrouwt op de nauwkeurigheid van de informatie voor het volgen van bestellingen.
  • Beeyond garandeert niet dat een van haar diensten past bij het specifieke doel van een gebruiker. Beeyond is niet aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade, speciale schade of opgelegde schadevergoeding, verlies van toekomstige inkomsten of inkomsten, gederfde winst, verlies van zakelijke reputatie of kansen met betrekking tot een schending of vermeende schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze beperking van aansprakelijkheid is van kracht ongeacht of deze aansprakelijkheid is gebaseerd op contractbreuk, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere juridische theorie.

Door media in te dienen bij Beeyond voor conversie, duplicatie of enige andere service, gaat u ermee akkoord dat als dergelijke media door ons verloren gaan of beschadigd worden, deze alleen worden vervangen door een gelijksoortig type lege media of de kosten van dergelijke lege media. Als u bijvoorbeeld een videoband naar Beeyond verzendt voor conversie en deze tijdens het conversieproces is beschadigd, heeft u alleen recht op een vervangende lege videoband of de kosten voor het vervangen van de fysieke band, ongeacht wat er op het origineel stond. De omgang met uw media door ons is anders zonder garantie of aansprakelijkheid.

Overmacht

Als enig verlies, schade, vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van overmacht, of een natuurramp of ramp; oorlog, invasie, andere vijandelijkheden (inclusief terroristische aanslagen), rebellie of enige andere materieel ontwrichtende militaire of politieke gebeurtenis; embargo of arbeidsconflict; stroomuitval of andere verstoringen van diensten en hulpprogramma’s waarop Beeyond vertrouwt; of enige andere onvoorziene en externe gebeurtenis waarvoor Beeyond niet verantwoordelijk is en niet kon voorspellen welke vereist is voor de uitvoering van haar verplichtingen, dan is Beeyond niet aansprakelijk voor dergelijk verlies, schade, vertraging of niet uitvoeren van diensten in de volledige mate zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving.

  • No products in the cart.